Урматтын деми, жөндөмү, ой кумары

Адамдын адамдыгынын, адамгерчилигинин сактоочусу, өнүктүрүүчүсү — таза ой, туура түшүнүк экендигинен эч ким кыя өтө албайт. Маселе анын аң-сезимде калыптанышында.

Читать далее