“Азыр эки нерсени көтөрүшүбүз керек: улуттун маданиятын жана түштүктөгү элибиздин духун!..”

– Жакында түштүктө болуп  келген экенсиздер, адегенде ошол  тууралуу кеп кылсаңыз? Бул сапарыңыздардын максаты кандай болду? Асан ЖАКШЫЛЫКОВ, Кыргыз эл

Толугу менен