Уран Сарбагышев: “Атам үчүн биринчи орунда кызматы турчу”

Кыргыздын тунгуч режиссёрлорунун бири, эмгек сиңирген артист Отунчу Сарбагышевдин быйыл 100 жылдыгы. “Атадан уул төрөлөт. Ал уул-атадан кем, атага тең

Толугу менен