Жандат Жаманбаева, актриса: “Театрда жүрүп тапканыма караганда, жоготконум көп болду”

Өнөр ээси болуу оңой. Анткени аны жараткан сага берет. Бирок өнөрдү таптай, өстүрө, колдоно билүү өтө кыйын дегендей, адамдын жан

Толугу менен