Жума Жамгырчиев – алгачкы кыргыз интеллигенциясынанже эмне үчүн аны акын, жазуучу, драматург катары билбейбиз?

Жылдар өтүп, мезгил алмашып дегендей сары кагаздарда катылып жаткан сыр-чындыгы акырындап ачылат тура. Андай ачылыштар дагы канча жылдарга каалгасын жапкан

Толугу менен