Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ыры

ТҮШ

Күрпүлдөп күчтү сынашып,
Күүлөнүп кубат үрөшүп,
Улгайган устат экөөбүз
Удургуп кеттик күрөшүп.

Аянбай калдым жанымды
Алдырбаш үчүн намысым.
Акыры жерге тийгиздим
Аярлап анын далысын.

Сыймыгым ашып турса да
Сый жолу менен кыргыздын
Колтуктан жөлөп акырын
Колунан тартып тургуздум.

Байкаган муну калың журт
“Баатырым, жакын кел!” дешти.
“Баарыбыз көрдүк сыпатын,
Балаңа батаң бер!” дешти.

Ошондо балбан ордунан
Обдулуп бери бурулду.
Өмүрдөн өтө жаш кеткен
Өз атам болуп кубулду.

“Өркөнүң өссүн, кулунум,
Өмүрүң кутка толсун” деп,
Батасын берди аянбай
“Баарысы жакшы болсун” деп.

Кошулуп элдин кебине
Колумду сезип жүзүмдөн
“Оомийин!” деп бата кылдым да
Ойгонуп кеттим түшүмдөн.

Тапкандай атам ошентип
Тагдырдын эски катасын,
Туптуура 43 жылдан соң
Түшүмдө берди батасын.

Сүртүмү гана болбосо,
Сүрөттө калган элестин,
Өңүмдө бирок атамды
Өмүрү көргөн эмесмин…

03/08/2014

Жыргалбек Касаболотовдун башка ырлары.
Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.