Ааламдашуу доорундагы адабият менен педагогиканын орду

«Ыйман, адеп жана маданият жылына» карата Кыргыз Республикасынын Билим берүүжана илим министрлиги, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 2017-жылдын 12-майында Бишкек шаарында педагогика илимдеринин доктору, профессор, Орусиянын Табигый илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти жана «Билим берүүнүн жана илимдин эмгек сиңирген ишмери» ардактуу наамынын, К.Д. Ушинский медалынын ээси, Кыргыз Өкмөтүнүн балдар адабияты боюнча мамлекеттик сыйлыгынын, Улуттук Жазуучулар бирлигинин Тоголок Молдо атындагы сыйлыктарынын лауреаты, жазуучу, публицист-журналист, методист, этнопедагог Абдыкерим Муратовдун 60 жылдык мааракесине карата «Ааламдашуу доорундагы адабият менен педагогиканын орду» деген темада эл аралык илимий-тажрыйбалык конференция өткөрүлөт.

Конференциянын максаты — Президенттин «Ыйман, адеп жана маданият жылы» деген Жарлыгын ишке ашыруу максатында жаштарга өлкөнүн тарыхын, маданиятын, элдик таалим-тарбия салттарын терең үйрөтүү, адабият менен педагогиканын ааламдашуу доорундагы ордун белгилөө, илим тармагында иштеген адистерди диалогго чакыруу.

Конференцияны төмөндөгүдөй тематикалык багыттар менен өткөрүү пландаштырылууда:

 1. Ааламдашуу доорундагы адабият: цивилизация жана фольклордогу этникалык ой жүгүртүүлөр.
 2. Төкмөлөр чыгармачылыгындагы жана профессионал адабияттагы инсан, инсандын калыптанышы, автордук жекелиги жана жалпылыгы, образ жана каарман, көркөм адабияттын тили проблемалары.
 3. Кыргыз адабият таануусунун заманбап көйгөйлөрү.
 4. Жогорку окуу жайларында келечектеги адистердин этномаданий, адабий-теориялык компетенттүүлүгүн калыптандырууда элдик мурастардын ролу.
 5. Кыргыз эл педагогикасын изилдөөнүн методологиясы, методикасы, тарыхый эволюциясы жана учурдагы милдеттери.
 6. Жогорку окуу жайларында жана жалпы билим берүүчү мектептерде адабиятты окутуунун учурдагы зарыл проблемалары.
 7. Кыргыз педагогикасынын, психологиясынын, социологиясынын, этнографиясынын ааламдашуу доорундагы изилдөө багытынын негизги тематикалары жана проблематикалары ж.б.

Конференцияга катышуу үчүн 2017-жылдын 15-апрелине чейин электрондук почта аркылуу илимий макалаларды РИНЦ талап кылган таризде жиберүү керек. Конференциянын материалдары «И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы» илимий журналынын атайын чыгарылышына жарыяланат.

Илимий жыйындын тили: кыргыз, орус, түрк, англис тилдери.

 

Жиберилген материалдарга коюлуучу талаптар

Текст MS Word форматында, 7 беттен көп эмес, беттерине номер коюлбастан, төмөндөгүдөй форматтарда болушу зарыл: формат А 4, барактын беттеринин бардык жагынан – 2 см. ден орун калтырылып, колонтитулу жок болушу керек. Текстин Times New Roman арибинде, өлчөмү – 12, 1,5 интервалында, макаланын текстин тегиздөө – туурасы боюнча, абзац – 1 см. Автордун, авторлоштордун аты, жөнү, иштеген кызматы, иштеген жери, илимий даражасы, наамы жана байланыш маалыматтары макаланын оң жагындагы жогорку бурчунда көрсөтүлүшү керек. Тексттин темасы – кара менен белгиленип, 14 шрифтеги көлөм менен ортого жазылат. Түйүндүү сөздөр 5-7 сөздөн туруп, аннотация, түйүндүү макала жазылган тилде, андан тышкары кыргыз, орус, англис тилдеринде берилет. Шилтемелер макаланын ичинде чарчы кашада көрсөтүлүп, библиографиялык тизме текстин аягында алфавит боюнча жазылат. Кабыл алынган макалалардын бардыгы рецензиядан өтөт. Жогорудагы белгиленген талаптарга жооп бербеген макалалар жарык көрүүгө сунушталбайт.

Конференцияга катышуу, макалаларды жиберүү жана башка суроолор боюнча конференциянын Уюштуруу комитетине кайрылсаңыздар болот: Электрондук кат жазууда почтанын «Тема» деген бөлүгүнө «Муратов-60» конференциясына ______________ (баяндамачынын аты-жөнү)» деп жазуу зарыл.

Баяндама тексти менен бирге каттоо баракчасын толтуруп жөнөтүү зарыл. Конференциянын материалдары алдын-ала чыгарылат.

Кыргызстанда маалыматтык колдоо маалымат агентстволорунун, гезиттердин, журналдардын, ТВ редакциялары, интернет ресурстары жана PR компаниялар тарабынан ишке ашырылат.

Конференцияга катышууга байланыштуу чыгымдар жиберген тарап же жеке катышуучу тарабынан төлөнөт.

Макалалар жана каттоо баракчасы төмөнкү электрондук почталарга жиберилет: aikadem_007@mail.ru; sado85@mail.ru; miraesen@mail.ru; tuigun_bm@bk.ru

Же И.Арабаев атындагы КМУнун Педагогикасына кафедрасына (Бишкек ш., 10-кичи район, Т.Саманчин көчөсү – 10 а) электрондук форматта берилет.

Маалымат үчүн телефондор: 54-26-31; 0772-21-96-67, 0555-92-26-96; 0772-27-89-15; 0770-24-15-31.

Айчүрөк Калдыбаева, уюштуруу тобунун жетекчиси, профессор

P.S.

КАТТОО БАРАКЧАСЫ

 1. Фамилиясы, аты, атасынын аты (толук түрүндө)_____________________
 2. Илимий даражасы______________________________________________
 3. Мекеме __ ____________________________________________________
 4. Кызматы _____________________________________________________
 5. Иш дареги_____________________________________________________
 6. Телефон, факс, e-mail ____________________________________________
 7. Докладдын аталышы_____________________________________________
 8. Багыты_________________________________________________________

“Кутбилим”, 09.02.2017-ж.

Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.