Бир гений кетсе дүйнөдөн, бир гений келген дүйнөгө!

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде үстүбүздөгү жылы кыргыз адабияты үчүн жакшы жөрөлгөлүү күндү карап, мыйзамдаштырылганы жалпы жазуучу журтун кубандырды. Буга Кыргыз

Толугу менен