Астайбек Бутанаев: Теңир-Тоо менен Эне-Сайдын кыргыздарынын данакер кулуну

“Теңир-тоолук кыргыздар менен хакастар Эне-Сай Кыргыз каганатын негиздеген орто кылымдардагы кыргыздардын орток урпактары” деген илимий пикирдин ырааттуу жактоочусу, хакас этнографы,

Толугу менен