Аялдар поэзиясы: кечээ жана бүгүн

Профессионалдык аялдар поэзиясынын генезисин карай келгенде дегеле аялзаты коомдо кандайдыр бир сөз айтуу мүмкүндүгүнө канчалык ээ эле, коомдогу, элдин дүйнө

Читать далее

Аида Эгембердиеванын «Аяны»

Совет учурунда адабияттын өнүгүшүнө өзгөчө кам көрүү менен ошол «аталык мамиле» өткөн кылымдын 60-80-жылдарында «кыздар поэзиясы» деген бир агымдын жаралышын

Читать далее