Аида Эгембердиеванын “Аяны”

Совет учурунда адабияттын өнүгүшүнө өзгөчө кам көрүү менен ошол “аталык мамиле” өткөн кылымдын 60-80-жылдарында “кыздар поэзиясы” деген бир агымдын жаралышын

Толугу менен