Амантай Кутманалиев, төкмө акын: «Көп жетекчилер креслосун жоготуудан коркушат…»

Төкмөлүк — эзелтеден келе жаткан кыргыз элинин улуу өнөрү. Комуз менен төкмөлүк өнөр кыргыздын байыркы мурасы экендигин эч кимибиз тана

Читать далее