Аскер Сакыбаева: Мен сагынган китеп же ыйлаткан “Анна Каренина”

Адам өз өмүрүндө китептен алган катуу таасирлерин өмүр бою эсинен чыгарбайт эмеспи. Бала кезде катуу таасир калтырган китептер дале эсимде.

Читать далее