Бишкектеги “Бийиктик” басмасынан жаңы тарыхый чыгарма жарык көрдү

«Бийиктик» басмасында Кунай Медетхан жана Мамасалы Апышевдин “Асман каганаты” аттуу VI кылымда Кыргызстандын аймагында болгон тарыхый окуяларга арналган китеп жарык

Толугу менен