«Каңдылар-1» – тарыхый, документалдуу чыгарма

Окуган дагы, окубаган дагы арманда! Кыргыздарда: “Жети атасын билбеген – жетесиз кул”- деп бекеринен айтышпайт. Жети атаны билүү үчүн санжырага

Толугу менен

Бектуруш САЛГАМАНИ, акын: “Сүйүүнү үйрөткүлө энди мага,/сүйүүнү үйрөнгүлө менден эми”

– Бектуруш ТАБАЛДИЕВ деген акын качантан бери САЛГАМАНИ болуп алган? Эмне үчүн? – “Бектуруш Табалдиев деген акын” деп Зайырбек, сен

Толугу менен