Нуркан Калназарова, ырчы: «Чоронун эстрадага кошкон салымы зор эле…»

Ырчылык өнөрдү ыйык тутуп, чыгармачыл чөйрөгө, өзгөчө ошол кезде жаңы пайда болуп жаткан эстрада багытына жаңы гана кадам таштайм деп

Читать далее