Нуркан Калназарова, ырчы: “Чоронун эстрадага кошкон салымы зор эле…”

Ырчылык өнөрдү ыйык тутуп, чыгармачыл чөйрөгө, өзгөчө ошол кезде жаңы пайда болуп жаткан эстрада багытына жаңы гана кадам таштайм деп

Толугу менен