Дүйшөн ЖАПАРОВ: «Калыңым жок, каадам бар, Кааданы билбес наадан бар»

80-жылдардын аягында чыккан жаш акындардын «Учкун» аттуу альманахына бирин-экин ырлары гана кошулганы болбосо, акын Дүйшөн Жапаровдун бир дагы ыр жыйнагы

Читать далее