Дүйшөн ЖАПАРОВ: “Калыңым жок, каадам бар, Кааданы билбес наадан бар”

80-жылдардын аягында чыккан жаш акындардын “Учкун” аттуу альманахына бирин-экин ырлары гана кошулганы болбосо, акын Дүйшөн Жапаровдун бир дагы ыр жыйнагы

Толугу менен