Руханий-тарыхый, адабий-маданий “Нур эл” гезитинин биринчи саны жарыкка чыкты

27-январда руханий-тарыхый, адабий-маданий “Нур эл” гезитинин биринчи саны жарыкка чыкты. “Кыргызды өзүнө өзүн таанытуу, тарыхын билдирүү, каада-салтын жандандыруу, Манастын кудуретин

Толугу менен

“Нурэл” гезити жарыкка чыгат

Жакында кыргыз рухунун дөөлөттөрүн, салт-санаасын, наркын, нукура тарыхын чагылдырган, изилдеген Манас таанууну тереңдетип жана социалдык-маданий тармактагы темаларды чагылдырган улаган кыргыз

Толугу менен