Руханий-тарыхый, адабий-маданий «Нур эл» гезитинин биринчи саны жарыкка чыкты

27-январда руханий-тарыхый, адабий-маданий «Нур эл» гезитинин биринчи саны жарыкка чыкты. «Кыргызды өзүнө өзүн таанытуу, тарыхын билдирүү, каада-салтын жандандыруу, Манастын кудуретин

Читать далее

«Нурэл» гезити жарыкка чыгат

Жакында кыргыз рухунун дөөлөттөрүн, салт-санаасын, наркын, нукура тарыхын чагылдырган, изилдеген Манас таанууну тереңдетип жана социалдык-маданий тармактагы темаларды чагылдырган улаган кыргыз

Читать далее