XI кылым. Византия империясындагы согуш. Кыргыз баатырлары

(Уландысы. Башы) Кийин, түрк сельжуктарына XI кылымдын башында Ысык-Көл жана Чаткал чөлкөмдөрүнөн «каңды» уруусунан Сулайман көчүп барып, анын небереси Осмон

Читать далее