Каякка учат Лейлектин турналары, … Курбаналы?..

Кыргыз адабиятынын 70-жылдардагы поэзия гүлдөрүнүн бири Курбаналы Сабыров эле. Ооба, каркырадай катарлаш чыгышкан таланттуу акындар Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, Табылды

Толугу менен