Каякка учат Лейлектин турналары, … Курбаналы?..

Кыргыз адабиятынын 70-жылдардагы поэзия гүлдөрүнүн бири Курбаналы Сабыров эле. Ооба, каркырадай катарлаш чыгышкан таланттуу акындар Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, Табылды

Толугу менен

Курбаналы Сабыров

(1942–1981) Курбаналы Сабыров Лейлек районундагы Гордой айылында 1942-жылы 17-апрелде туулган. 1959–1966-жж. Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуган. 1966-жылы Баткен районундагы

Толугу менен