Абдылдажан Акматалиев: Кыргыз тили илимдин тили боло албайт дегендер жаңылышат

“Кыргыз тили эмне үчүн илимдин тили боло албайт экен? Эң эле сонун болот. Мисалы, 60-жылдары Усубакунов деген агайыбыз кыргыз тилинде

Толугу менен