Ай-санат

“Календарь” деген түшүнүктү “ай-санат” деп айтууну сунуш кылам. Колдонулуп жүргөн кыргыз календары “кыргызмын” деген жаранды иренжите турган абдан чаржайыт жана

Читать далее

Кыргыздар элеттик Григорийин тааныбай жатабы?

Биздин билишибизче, 1996-2000-жылдары кыргыздын окумуштуу-академиктери «Ай, Күн календарын жаңылабай туруп, ар кандай адашуулардан оолактай албайбыз» дешип, жаңы Ай, Күн календары

Читать далее