Тарыхый табылгалар таландыда калбаса

Жогорудагы сүрөттө Кан-Дөбөдөгү археологиялык табылгаларды изилдөө учуру. Акыркы жылдары Кыргызстандын аймагында археологиялык эстеликтер көп табылып, бирок аны изилдөөгө жана сактоого

Читать далее

Кан-Дөбө сырлары

Биздин Кыргыз-Түрк «Манас» университетибиздеги археологиялык казуулар Кыргызстан археологиясына өз салымын 2003-жылдан тартып туруктуу кошуп келе жатат. 2010-2011-жылдын июль айында Кыргыз—Түрк

Читать далее