Канат ЖАПАРОВ, оймочу: «Ар бир эр азамат кемер кур тагынууга тийиш»

Өзгөчө касиет-шыгы бар Канат ЖАПАРОВ адам мүнөзүн, тагдырын, багыт-жолун кагазга оюу менен түшүрүп аныктагандыгы аркылуу коомчулукка таанылган. Бүгүнкү күнү ал

Толугу менен