Кыргыз жазуусу, маданий мурас жана геосаясат

Быйыл жайында Стамбулда улуттук спорт оюндарынын фестивалы болду. Абдан мыкты уюшулуптур. Бирок кыдырата тигилген боз үйлөрдүн тышында иш-чарага катышкан өлкөлөрдүн

Толугу менен

Эл-журтубуздун кызыкчылыгына иштейли!

Илгерки ата-бабаларыбыз кызыл кырман убагында кырк кадактан бир кадак деп чогултуп, кап-кап эгин түшүмүнөн каралашары жок кары-картаңдарга, оокаттан кыйналып тургандарга,

Толугу менен

Улустун улуу майрамы жана «Кыргыз Таануу» кыймылынын тушоо кесүүсү

Бишкектеги «Манас Айылы» этнографиялык комплексинде 20-март күнү жети боз үй тигилип,  25 уюм, коом, фонддордон турган мекенчилдердин «Кыргыз Таануу» коомдук

Толугу менен