Манас Осмон

Манас Осмон жана анын чыгармачылыгы тууралуу Манас Осмон Чыгыш поэзиясынын буркан-шаркан түшкөн океанына сүңгүп, алардын бийик философиялык ойлорунун таасиринде тарбияланган

Читать далее

Акын Манас Осмон уулу: «Жакшы ыр-бул көз жаш, муң, махабат»

Коомдо болуп жаткан көйгөйлөр көкүрөгүндө угуту бар жаштарды акындыктын түйшүгүнөн алаксытып жаткандыр. Антсе да арабыздан таза поэзияны туу туткан жаш

Читать далее