“Талант тагдыры”: Молдобасан – манасчы, дастанчы

“Талант тагдыры” түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы ар тараптуу шыктагы шайыр Молдобасан Мусулманкуловдун манасчылык, дастанчылык чыгармачылыгына арналды. Молдобасан Мусулманкулов созолонто обон созуп

Толугу менен

“Талант тагдыры”: Көп кырдуу талант – Молдобасан

“Күлүк күнүндө, тулпар тушунда” дегендей кезегинде кыргыз калкына ырдаган ырлары, черткен күүлөрү, чыгарган обондору, айткан дастандары, манасы менен дүңгүрөгөн Молдобасан

Толугу менен