Шекердин суусу да, ташы да Айтматов деп сүйлөгөндөй болушу керек

Айтматов Шекер жөнүндө “Эгер мен аалам койнун аралаган космикалык саякатта жүрүп, жер жөнүндө ойлончу болсом, сөзсүз аны өз айылым Шекердин

Толугу менен

Арың, намысың кана?..

Кайдыгерлигиңден, жада калса өз жашоо тиричилигиңе көңүлкоштугуңан туңгуюкка кептелип баратканыңды, кыяматтын кыл көпүрөсүнөн өтө тургандай кыйынчылыкка туш келип калганыңды али

Толугу менен