С. Кайыпов: Осмон түрктөрү Орто Азиядан чыккан

“Манас” университетинде “Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын Борбордук Азиядагы тамырлары” аттуу эл аралык симпозиум өтүүдө. Аталган симпозиум жөнүндө

Толугу менен