Шайлообек ДҮЙШЕЕВ, Кыргыз эл акыны, Байдылда Сарногоев атындагы адабий сыйлыктын лауреаты: “Жетим кылып өстүрүп ырас кылган экен…”

– Сөздүн баркын билип, сөз баккан адам катары сөз сандыгын кантип толтурасыз? – Сөз баккан адам деле мал баккан адамга

Толугу менен