Айтматовдун ааламын ачууга аракет

Советтик мезгилде көп жылдар бою республикалык Жа-зуучулар союзун жетектеген, философия илиминин доктору Теңдик Аскаровдун ысмы журтчулугубузга кеңири маалым. Ал адабият

Толугу менен