Өскөн Осмонов: Тарыхты жазуу эрмек эмес…

Тарыхка кызыгуу, элинин өткөнүн изилдеп-үйрөнүү далалаты бала кезден, кулак курчун кандырчу жомокторду угуудан башталат. Тарыхый чыгармалар, уламыш-болмуштар эртеңки илимпоздун уйку-соо

Толугу менен