Байыркы баалуулуктарды камтыган бал китеп

Жакында Борбордук Азия Университети Кубат Табалдыевдин 20 жылдык изилдөөсүнө негизделген Тянь-Шань тууралуу китебин жарыкка чыгарды. 2012-жылдын 5-мартында Борбордук Азия Университетинде

Толугу менен