Алыкул-Шекспир 3:5

Элден чыккан нукура таланты менен Король Лирдин ролун Лондондо аткарып, дүйнөлүк театр сахнасын дүңгүрөткөн Муратбек Рыскуловду Шекспирдин шедеврлери менен таанышууга

Толугу менен