Улукбектин санжырасы (1)

Улукбек 1394-жылы 22-мартта Самаркандда төрөлүп, 15 жашында Самарканддын башкаруучусу болуп дайындалган. 1447-жылы Тимуриддердин династиясынын башчысы болгон. 1449-жылы 27-октябрда ордо чагымы

Толугу менен