УРУУЧУЛУК САЯСИЙ КАТЕГОРИЯ ЭМЕС

Акыркы жылдары кыргыз улутчулдарынын арасында элибизди уруулар аркылуу бириктиребиз, уруучулукту саясий категорияга айландырабыз деген кыймылдар жана күчтөр пайда болду. Бүгүн

Толугу менен