Кыргыздарга кымбат тарыхчы Ю. Худяков

Юлий Сергеевич Худяков байыркы жана орто кылым доорлорундагы кыргыздардын археологиясы, курал-жарак тарыхы, Ички Азия, Сибирь, Борбордук Азия археологиясы боюнча изилдөөлөрдү

Читать далее

Тынчтыкбек ЧОРОТЕГИН: «Кыргыз кагандыгынын тарыхы «чапаевдик» чабуулдардай бир жолу жайпап өтчү иш-чара эмес»

Мындан 70 жылдай илгери Улуу Кыргыз кагандыгынын 1100 жылдыгын «Манас» дастанына байланыштырып өткөрүү далалаты жасалган. Ал эми 15-16-ноябрда Бишкек шаарында

Читать далее

Юлий Худяков: Кыргыздар жасаган куралдар сапаты менен өзгөчөлөнгөн

Орусиялык таанымал археолог, тарыхчы, кыргыз таануучу Юлий Худяков ушул күндөрү Бишкекте кыргыз каганатынын 1170 жылдыгына карата өтүп аткан эларалык илимий

Читать далее