Мар Байжиев, кыргыз эл жазуучусу: «Манас» эпосу боюнча жанды кейиткен суроолорго жооп

Белгилүү эл агартуучу, адабиятчы, тилчи Зияш Бектеновдун 100 жылдыгына карата «Кыргыз Рухуна» (18, 25.10.2011-ж.) чыккан. «Асыл досту эскерип» деген макала

Читать далее

Асыл досту эскерип…

М. А. Булгаковдун «Мастер менен Маргарита» деген даңазалуу романындагы баш кейипкерлердин бири Воланд айткандай «Кол жазмалар өрттөнбөйт» тура, б.а. адилетсиз

Читать далее

Кезегинде Жусуп Абдырахманов Сталинге да эскертүү бере алган

Менин маектеш агайым Зияш Бектеновдун ысымы окурман журтчулукка кыйла тааныш. Бул маек да мындан 20 жыл илгери ал да өзүнүн

Читать далее