“Саяк наме” – саяк уруусунан чыккан билгилерди баяндайт

Республикабыздын социалдык өзөгү – кыргыз эли. Баары өзөктөн жанат. Бул өзү табигый мыйзам. Ушул эске алынбаган шартта абал чийеленишет, ички

Толугу менен