Сөөгү кыргыз, эти казак Жөжө акын

Өткөн тарыхка кылчайып карасак, ар бир учурдун өзүнүн мыйзамы, салты болуп келгенин тана албайбыз. “Баарын убакыт дарылайт” деп айтылгандай, убакыттын

Толугу менен