Жаңыл Мырза туурасындагы жети факты

«Жаңыл Мырза» — эпосу баатыр кыз Жаңылдын тагдырына арналган. Ал баатырдык эпостордун арасында өзгөчө орун ээлейт. Бул чыгармадан баатырдыкты, патриоттуулукту,

Читать далее