Жайчылык: адамдын аба-ырайын өзгөртүү касиети

Магиялык күчү менен аба ырайын өзгөртүп жиберүү кудуретине ээ кишин жайчы деп аталат. Көпчүлүк учурда, аба ырайынын өзгөрүшүнө таасир кылуу

Читать далее

Кыргыздын миң кыр өнөрү

Кыргыз элинде илгертен эле ак жайдын күнү кар жаадырып койгон касиеттүү жайчылар болгону баарыбызга маалым. Башкаларын айтпаганда да «Манас» эпосундагы

Читать далее