Кыргыздын миң кыр өнөрү

Кыргыз элинде илгертен эле ак жайдын күнү кар жаадырып койгон касиеттүү жайчылар болгону баарыбызга маалым. Башкаларын айтпаганда да “Манас” эпосундагы

Толугу менен