Калыгул Бай уулу жөнүндө

Ормондун заманында Жылгын башыга (азыркы Токмок калаасы турган жер) Курманкожо уруусунан Өмүрзак деген киши жолоочулап, өз бакырчылыгы үчүн Ормондун айлына барат экен. Ал жерде эки-үч күн жумуш бүткөнчө токтоп калат. Бир күнү Ормон өзү баштап шашкалаң түрдө айыл апасы менен кымкуут болуп калышат, анчалык эле коркунучтуу түрдө эмес, бир жактан ызааттуу конок келе турган сыяктуу дүрбөп калышкандыгын Өмүрзак байкап, бирөөдөн суроого оозу батпайт. Себеби, ал учурда Ормон чоң хан болуп, жалпы кыргызды бийлеп калгандыгынын натыйжасы биринчи жактан болсо, экинчи жактан андагы эл өтө момундугу менен адеп сактап, улуусунан сурай албай, кичүүсүнөн сураганы менен, албетте, ачык билалбай, ан үчүн канааттандыра жооп бербесе керек.

Толугу менен

Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.