Улуттук боштондук көтөрүлүштүн ирегеси: Кара-Балтадагы 1910-11-жж. жер маселеси

Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Чүй өрөөнүндөгү Кара-Балта болуштугунда орусиялык келгиндердин ээлеп алышынын айынан жергиликтүү кыргыздар өз жерлеринен ажырай баштаган доорго байланыштуу айрым архив материалдарын сунуштайт. 1910-11-жж.

Биз бүгүн сунуштап жаткан архивдик документтер Чүйдөгү Кара-Балта болуштугуна тийешелүү. Жаңыдан өз алдынча көчүп келген келгиндерге арендага жер бербейбиз деген кыргыздардын чечими 1911-жылы ар кыл пикирлерди жаратып, маселе Түркстан генерал-губернаторлугуна чейин көтөрүлгөн.
Бул документтерде “жакынкы жылдардын ичинде чөлкөмдө жер маселесине байланыштуу катуу кагылыш болоору” да эскертилген.
Анда сиздердин назарыңыздарга Пишпек үйөзүнүн Кара-Балта болуштугундагы жергиликтүү элдин келгиндерге арендага жер бербейбиз деген чечими жана ага карата падышалык төбөлдөрдүн мамилеси чагылдырылган архивдик документти сунуштайбыз (Казакстан Мамлекеттик архиви; фонд № 44; иш кагаз № 43081).

1 Кыргызстандагы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш жана Улуу Үркүн тууралуу падышалык архивдик документтердин бири. Аны Казакстан Мамлекеттик архивинен кыргыз тарыхчысы Кыяс Молдокасымов тапкан. Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 6a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
1 Кыргызстандагы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш жана Улуу Үркүн тууралуу падышалык архивдик документтердин бири. Аны Казакстан Мамлекеттик архивинен кыргыз тарыхчысы Кыяс Молдокасымов тапкан. Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 6a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

2 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 6b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
2 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 6b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

3 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 7a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
3 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 7a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

 

4 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 7b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
4 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 7b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

5 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 8a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
5 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 8a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

6 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 8b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
6 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 8b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

7 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 9a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
7 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 9a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

8 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 9b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
8 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 9b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

9 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 10a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
9 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 10a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

10 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 11a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
10 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 11a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

11 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 11b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
11 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 11b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

12 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 21a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
12 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 21a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

13 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 21b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
13 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 21b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

14 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 23a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
14 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 23a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

15 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 21b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
15 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 21b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

16 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 24a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
16 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 24a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

17 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 31a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
17 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 31a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

18 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 31b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
18 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 31b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

19 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 32a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
19 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 32a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

20 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 32b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
20 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 32b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

21 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 12a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
21 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 12a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

22 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 12b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
22 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 12b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

23 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 44a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
23 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 44a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

24 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 44b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
24 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 44b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

25 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 45a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
25 Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 45a-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

26 Казакстан Мамлекеттик архиви. Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 45b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.
26 Казакстан Мамлекеттик архиви. Фонд № 44, иш кагаз № 43081; 45b-бет. Алматы, Казакстан. 21.05.2014.

 

Кыяс Молдокасымов, «Азаттык», 07.03.2016-ж.

Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.