Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз

Байыркы гректер сулуулук менен сүйүүнүн кудайы деп санаган Афродита жөнүндө Хан Жантайдын караманча кабары жок болсо да Соң-Көлдөгү Сууперисин көргөндө

Толугу менен

“Мен өзүмдүн аялымды канча кааласам, ошончо ура алам”. Кыргыз аялдары жана кыргыздардын уруучулук турмуш-тиричилиги

Октябрь революциясынан кийин кыргыздар Орто Азиянын элдери менен чогуу Советтер союзунун курамына кирген. 1926-жылдын 1-февралында Кыргыз АССРи түзүлөт. Орус Туркестаны

Толугу менен

“Ар ким өз билгениндей жазган коомдо жашап калдык”

Эмнегедир аял жазуучулар сейрек. Ошол сейректерди сенейтип таштап койбой, коомчулукка тааныштыра жүрүү да биздин калемгерлик милдетибиз сыяктуу. Ушундан улам бул

Толугу менен