Компьютердик ЗD-реконструкциялоо: Кошой-Коргон шаар чалдыбары

Объективдүү жана субъективдүү себептерден улам Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы баалуу тарыхый-маданий мурастары анын ичинде маданиятынын өзгөчө үлгүсү болуп саналган

Толугу менен