Компьютердик ЗD-реконструкциялоо: Кошой-Коргон шаар чалдыбары

Объективдүү жана субъективдүү себептерден улам Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы баалуу тарыхый-маданий мурастары анын ичинде маданиятынын өзгөчө үлгүсү болуп саналган

Читать далее

Кошой-коргон коргоого муктаж

Кошой-Коргон Ат-Башы районунун Кара-Суу айылында жайгашкан. Биздин күнгө чейин бул коргондун табышмактуу сыры али күнгө толук ачылбай келет. Жалпы аянты

Читать далее