Сүйүтбек Төрөбеков: «Сүрөт — бул руханий, интеллектуалдык байлык»

Портрет стили адамдын сырткы келбетин гана эмес, анын ички жан дүйнөсүн чагылдыруу. Бул жанр аркылуу сүрөткер адамдын жан дүйнөсүндө орун

Читать далее