Сүйүтбек Төрөбеков: “Сүрөт – бул руханий, интеллектуалдык байлык”

Портрет стили адамдын сырткы келбетин гана эмес, анын ички жан дүйнөсүн чагылдыруу. Бул жанр аркылуу сүрөткер адамдын жан дүйнөсүндө орун

Толугу менен