Улуу көтөрүлүшкө себеп болгон жагдайлар

Ар кандай тарыхый окуянын өбөлгөсүн, себебин, башталышын, жүрүшүн, натыйжасын методологиялык негиздер менен кароо туура. 1916-жылкы Улуу Көтөрүлүш да так ошол

Толугу менен

1916-жыл: суроосу арбын Улуу көтөрүлүш

1916-жылкы Улуу көтөрүлүштү 1920-жылдардан бери ушул убакка чейин изилдеп келишкен окумуштуулар, коомдук жана мамлекеттик ишмерлердин жыйынтыктарына карап, кыргыз тарыхнаамасы бул

Толугу менен

Кененсариев: Тарых келечекке туура кадам таштоо үчүн керек

Тарых илимдеринин доктору, профессор Ташманбет Кененсариев Орусиянын Санкт- Петербург шаарынын Борбордук тарыхый архивинде иликтөө жүргүзүп келди. Тарыхчы-илимпоздун “Азаттыкка” жазган макаласын

Толугу менен