Тайлак баатыр туурасында жети факты. 42 жаш. Жүлүндү сыздаткан өлүм

XIX кылымдын башындагы кыргыз элинин атактуу баатырларынын башкы сабында Ак-Талаа аймагынан чыккан Рыскул уулу Тайлак баатыр турат. Бул тарыхый инсандын

Толугу менен